MENU
  • phoneKinh doanh 02253.518.885
  • 24/709.131.06.131

Mobile Development

 29/11/2013 01:48 AM  -    1562
Xây dựng ý tưởng, thiết kế và phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động trên nền tảng IOS và Android

Mobile Development phát triển phần mềm trên mọi thiết bị di động là một ưu điểm nổi bật của thiết kế Web Tín Nghĩa . Thị trường smartphone và tablet đang phát triển với tốc độ nhanh chóng,  thị phần hai hệ điều hành iOS và Android đang phổ biến và chiếm lĩnh, cơ hội cho Tín Nghĩa chứng tỏ năng lực và mở đường cho doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng theo công nghệ mới

Tín Nghĩa Luôn Luôn Phát Triển Và Hướng Theo Công Nghệ Số 

 

Các bài viết liên quan

X
Hỗ trợ trực tuyến